Úvod > Naše kurzy > Zahraniční obchod

Dokumentárny akreditív

Dokumentárny akreditív
Skupina:Zahraniční obchod
Katalogové číslo:14000

Informace o kurzu

 

Dokumentárny akreditív od  A  do  Z

Dokumentárny akreditív vo väzbe na

- kúpnu zmluvu

- dodacie položky INCOTERMS 2010

- prepravné dokumenty

- preskúmanie pod akreditívom


Určené:

  • Finančným a obchodným riaditeľom
  • Pracovníkom  bánk
  • Špecialistom  financovania obchodu
  • Právnikom, advokátom
  • Manažérom exportu

Cieľ:

Získať komplexné informácie súvisiace so  špecifickou problematikou dokumentárneho akreditívu so zameraním na potreby exportérov.

Zoznámiť poslucháčov s celou radou využitia exportných dokumentárnych akreditívov v praxi.

Zameriame  sa  na pochopenie hlavných prvkov tohto platobného a zaisťujúceho inštrumentu.

Prečo  je   nutné, ku  zdarnému  zavŕšeniu obchodného kontraktu,  príslušné podmienky akreditívu dobre premyslieť, jasne a presne ich nadefinovať v obchodnej zmluve  a následne tieto podmienky akreditívu splniť.

Kurz je zameraný  práve  na tu najdôležitejšiu fázu zo strany exportéra – zaistenie prezentácie akreditívu odpovedajúcich dokumentov.

Zoznámi sa s častými nedostatkami v podmienkach akreditívov, s  hlavnými prvkami medzinárodnej štandardnej bankovej praxe v preskúmavaní prezentovaných dokumentov. Zaviazané banky musia platiť pod akreditívmi iba za dokumenty, ktoré odpovedajú všetkým jeho podmienkam!

 

Verzia pre tlač v pdf: Dokumentárny akreditív, väzby na kúpnu zmluvu, Incoterms, prepravné dokumenty.

Program:

1.Dokumentárny akreditív. Hlavné prvky dokumentárnych akreditívov:

  • Cyklus dokumentárneho akreditívu, Modus Operandi. Väzba na podkladovú obchodnú zmluvu na ďalšie právne vzťahy. Postavenie banky exportéra. Záväzky bánk.
  • Vystavenie akreditívu – riadne akreditívne podmienky
  • Avizovaný v. potvrdený akreditív
  • Avizovanie akreditívov – časté chyby v akreditívnych podmienkach
  • Problematické podmienky akreditívov
  • Zmeny akreditívnych podmienok

2. Preskúmanie dokumentov pod dokumentárnymi akreditívmi

  • Hlavné princípy preskúmania dokumentov
  • Prezentácia dokumentov:  Miesto pre predloženie dokumentov.
  • Lehoty pre predloženie dokumentov
  • Preskúmanie obchodnej faktúry
  • Preskúmanie certifikátov a ďalších obchodných dokumentov
  • Preskúmanie dokumentov pod dokumentárnymi akreditívmi
  • Preskúmanie dopravných dokumentov:   Námorný konosament. Multimodálny dopravný dokument.  Cestný nákladný list.   Letecký nákladní list.   Prípadová štúdia.
  • Preskúmanie poistných dokumentov: Prípadová štúdia.

3. Rekapitulácia nákladov, rizík pri používaní akreditívov

  • Hlavné výhody akreditívov
  • Nevýhody, riziká
  • Náklady

4. Financovanie akreditívov

  • Predexportné financovanie
  • Odkúpenie akreditívov
  • Prevoditeľné akreditívy
  • Praktické  príklady a poznatky  z praxe.

5. Väzba dodacích podmienok na podmienky akreditívov

  • Charakter Incoterms 2010.
  • Obchodný kontrakt v. ostatné kontrakty.
  • Hlavné prvky akreditívu vo väzbe na obchodný kontrakt.
  • Právne vzťahy, vzájomná previazanosť zmluvných vzťahov.

6. Realizácia kúpnej zmluvy vo väzbe na dokumentárny akreditív!

  • Dodacie doložky pre všetky druhy dopravy.
  • Povinnosti vývozcu a dovozcu.
  • Štandardná dokumentácia.
  • Väzba na dokumentárne akreditívy.
  • Problémy a úskalia v praxi, diskusia
  • Praktické  príklady a poznatky  z praxe.

Prednáša a konzultuje:

Pôsobí ako poradca v oblasti financovania zahraničného obchodu, tiež reprezentuje predného svetového poskytovateľa software systémov pre trade financie – Eximbills Technologies (európska pobočka China Systems Ltd.) v Českej, Slovenskej a Poľskej republike. Je tajomníkom Bankovej komisie ICC ČR pri Národním výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR – ICC ČR, V roku 2001 publikoval úspešnú publikáciu Dokumentární akreditiv v praxi (Grada), ktorá bola v rokoch 2002 a 2003 vydaná v druhom a treťom vydaní. Koncom roku 2004 vyšla jeho druhá publikácia Komentář UCP500 s přihlédnutím k ISBP a ďalším dokumentom Bankovní komise ICC (vydavateľ ICC ČR). Často prispieva do odborných časopisov, prednáša problematiku dokumentárneho platobného styku a financovanie zahraničného obchodu tiež v zahraničí (Bangladéš, Srí Lanka, Poľsko, Litva, Írsko, UAE, Arménsko, Sierra Leone, Nigéria, Slovensko atd.) 
V rámci svojej činnosti v bankovej komisii ICC (tvorca medzinárodných pravidiel pre dokumentárne akreditívy, záruky, inkasá a standby akreditívy) pôsobí v konzultačnej skupine pre revíziu Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy. Je členom expertnej skupiny pri Centre for Expertise pri rozhodujúcom súde ICC, experti z radov Bankovní komise ICC riešia sporné prípady z oblasti dokumentárnych akreditívov, bankových záruk a dokumentárnych inkás.

ZakončenIE  kurzu :   CERTIFIKÁT   o  absolvovAní

Účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojomm CV.

OrganizačnÉ informácIe:

Miesto konania:

PRAHA: Hotel Royal Galerie, Křižíkova 87 , Praha - Karlín, www.royalgalerie.com
OSTRAVA: Hotel Harmony Club,  ul.28.října , Ostrava – Mar. Hory , www.harmonyclub.cz
BRATISLAVA: Hotel Echo , Prešovská 39,  www.hotelecho.sk

ČASOVÝ ROZVRH KURZU:

9.00 –  17.30  PREDNÁŠKA   + Diskusia

Cena v EUR (nahoře v liště je přepínání CZ/EUR):

180 EUR bez DPH, DPH 20%, v Bratislavě fakturováno slovenskou společností.

InformÁcIe:

Pro  informace, dotazy, rezervace přihlášky nás kontaktujte:

00421 949 775 913

00421 903 25 14 14

inorga(zav)inorga.eu

 

Další obrázky (klikni pro zvětšení):

Termíny kurzu

26.09. 2018, Bratislava
Cena za osobu:4 790,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.
Prihlasovací formulárRegistrácia
Zabudol som heslo 
košík
Nákupný košík - Objednávka
Zobraziť nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Consulting s.r.o.,

Prešovská 39,

821 08, Bratislava

Tel: 0 949 775 913, Fax:00420/226805011

Mail: inorga@inorga.eu

 
Mena: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it