Úvod > Naše kurzy > Logistika

Manažer logistiky - ergonomie

Skupina:Logistika
Katalogové číslo:150

Informace o kurzu

Cieľ :

Vysvetliť základné znalosti z oblasti ergonómie a ergonomického projektovania, ako nevyhnutné podmienky pre navrhovanie štíhlych pracovísk.

Zoznámiť sa so súčastnými trendmi v oblasti ergonómie.

Prakticky pochopiť význam ergonómie a naučiť sa uplatňovať ergonomické princípy v praxi.

Ako prispôsobiť pracovné podmienky výkonnostným možnostiam človeka.

Ako ochrániť zdravie človeka a jeho bezpečnosť pri práci a zároveň zaistiť značné ekonomické prínosy vedúcich ku zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku.

Účastníci dostanú k dispozícii formuláre a pomôcky, ktoré budú môcť využiť vo svojej praxi.

Kurz je určený: 

Priemyslovým inžinierom, LEAN manažérom, projektantom pracovísk, vedúcim výroby a prevádzky, všetkým pracovníkom, ktorí plánujú a riadia výrobu.

PROGRAM KURZU :

1. Definícia a história ergonómie

2. Súčasný stav ergonómie

3. Systém človek – technika – prostredie Ergonómie a navrhovanie pracovných systémov

4. Fyzické, zmyslové a mentálne parametre človeka

5. Pracovné prostredie

Klimatické podmienky

Teplota, vlhkosť, prúdenie vzduchu. Čistota a ionizácia vzduchu.

Hluk

Hlasitosť, výška a farba hluku. Časový priebeh hluku. Rytmika hluku.

Vibrácie a otrasy

  • Osvetlenie Intenzita, smer, rovnomernosť osvetlenia. Tienivosť, oslnivosť
  • Žiarenie
  • Záťaž
  • Fyzická – zdroje, energetická náročnosť, meranie záťaže, zásady ekonómie pohybov
  • Psychická – zdroje, krivky výkonu, únava

Pracovné miesto

  • Rozmerové riešenie. Zorné podmienky. Ovládače. Sceľovače. Pracovné sedadlo. Náradie a pomôcky.
  • Správne držanie tela pri manuálnej práci a bezpečné zdvíhanie bremien (poloha chrbtice - sedáky vo výrobnej hale pre operátorov)

6. Ergonomické analýzy 

Kalkulačné analýzy

Check-listy

7.Náväznosť ergonómie na Lean Manufacturing (nástroj 5S)

8. Moderné nástroje pre riešenie ergonomických problémov

9. Ergonómia a racionalizácia práce

10. Komplexná metodika pre ergonomické hodnotenie pracovísk (ergonomický audit).

Metódy výuky:

Výklad, simulácia, príklady z praxe, riešenie prípadových štúdií.

Výklad sa opiera predovšetkým o praktické skúsenosti získané pri realizácii projektov a uvádzaní do prevádzky.

Kľúčové pojmy z kurzu:


Zlepšovaním produktivity - konkurenčnej výhode

Systém človek – stroj - prostredie

Ergonómia a navrhovanie pracovných systémov

Limitov výkonnosti človeka

Psychológia práce, fyziológia práce, hygieny práce, antropometria, biomechaniky

Metódy merania ergonomického pracoviska - REBA – Rapid Entire Body Assessment

Choroby z povolania - (Work Related Musculosceletal Disorders)

Optimalizácia ergonomického auditu

PREDNÁŠAJÚ A KONZULTUJÚ:

Certifikovaný lektor. Je poradcom a audítorom logistiky so zameraním na oblasti internej logistiky, riadenie zásob a plánovanie výroby.

Pôsobil Lostr Louny Príprava, riadenie a plánovanie výroby

GCS Cotěboř 5S

Tesla Blatná Lean, Produktivita práce

BMB Ždánice Metódy plánovania a riadenia výroby

Synthos Kralupy KAIZEN

Minerva Boskovice Štíhle myslenie

Ďalší společnosti: SKANSKA, OHL ŽS Brno, Inteva Liberec, Agrotec Hustopeče, DHL Praha, Teluria Skrchov, Podravka – Lagris, Lihovar Kojetín, RWE Brno, DEZA Valašské Meziříčí,

Nekupto Brno, P-D refractories Velké Opatovice, Povltavské mlékárny Sedlčany, VÚSH Brno a ďalšie.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

MIESTO KONANIA:

BRATISLAVA : Hotel Echo , Prešovská 39 , Tel.: +421 2 3217 1555,,

www.hotelecho.sk

ČASOVÝ ROZVRH KURZU:

09 :00 - 16 : 30 Prednáška

12 :00 - 12 : 45 Spoločný obed

16 :30 - 17 : 30 Diskusia konzultácie

V cene semináru sú rozsiahle materiály, prípadové štúdie.

 

Občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed.

 

Mobil: 0903 25 14 14 , Tel./Bratislava: 00421/2/ 202 755 06

Další obrázky (klikni pro zvětšení):
Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.
Prihlasovací formulárRegistrácia
Zabudol som heslo 
košík
Nákupný košík - Objednávka
Zobraziť nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Consulting s.r.o.,

Prešovská 39,

821 08, Bratislava

Tel: 0 944 790 614

Mail: inorga@inorga.eu

 
Mena: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it