Úvod > Naše kurzy > Právo

Zmenka, změny zákonů, aktuální judikatura, školeníe

Skupina:Právo
Katalogové číslo:12312

Informace o kurzu

Zmenka vo väzbe na zmluvu a aktuálnu judikatúru. Zmeny  zákonov  na Slovensku.

Dátum a miesto konania:

29. 6.  2016,     Bratislava

 

V letošním roce nastaly na Slovensku zásadní změny použití a následného vymáhání nároků ze směnek.

V České republice je již dva roky účinný nový občanský zákoník a rovněž byl novelizován občanský soudní řád.

Všechny tyto legislativní změny se nám promítly nejen do používání směnek, ale odrazily se i v soudních sporech, kde přinesly novoty a další pohled  na soudní praxi  a  to  platnou   v ČR  i  na Slovensku.

Zaměříme se na revoluční změny zákonů na Slovensku v případech, kdy na směnce figuruje fyzická osoba – spotřebitel.

Cieľ semináru:

Směnka Vám bude představena jako  významný  zajišťovací  a platební  nástroj v obchodních vztazích, zejména jako ochrana pohledávek věřitelů. V průběhu semináře budete seznámeny s nejčastějšími obchodními případy a situacemi, ve kterých se směnka ocitá a následným řešením daného případu. Samozřejmě s přihlédnutím aktuální směnečné judikatuře. / Materiály odkazují  na judikáty + případy.

Dozvíte  se jak zapracovat  směnky  do smluv, tak  aby  se staly výhodným platebním, zajišťovacím nástrojem a jak předejít  zneužití směnky.

Zaměříme se na novelu  směnečného zákona, tak související novelu občanského soudního řádu, přijatou  Národní radou SR 15  prosinci 2015.  Pozornost  bude věnována odlišnému přístupu použití směnek v souvislosti se smlouvami uzavíranými se spotřebiteli na Slovensku a v České republice.

Ukážeme  si, jak můžeme obchodovat se zajišťovacími směnkami a jak nakládat s pohledávkou, která je zajištěna směnkou.

Cílem tohoto  semináře  je rovněž analyzovat poslední vývoj v oblasti judikatury, mající vztah ke směnečnému právu, tzn. prostřednictvím studia aktuálních soudních rozhodnutí identifikovat problémy, spojené s užíváním směnek, poznat způsoby jejich řešení a zobecněním. Seznámit s dopadem přijatých novel

Příklady  - případové studie  představí  a řeší  lektorka a komentuje.

Konzultovat lze i všechny ostatní otázky z oblasti směnečné praxe.

Komu je seminár určený
Všetkým, ktorí už so zmenkou pracujú a potrebujú konkrétne príklady.
Jednateľom a majiteľom spoločnosti. Finančným riaditeľom. Obchodným manažérom.
Manažérom Stratégie riadenia pohľadávok, analytikom pohľadávok, manažérom pohľadávok,
Právne odd.
Vedúcim pracovníkom bánk, pracovníkom auditov, úverov.

Program semináru:

1.  Pramene zmenkového práva a podstata zmenky.

 • právna úprava zmeniek
 • pojem a delenie cenných papierov, definícia zmenky, charakteristické znaky zmenky, jednotlivé druhy zmeniek, účastníci zmenkových vzťahov
 • pluralita zmenkových účastníkov
 • sfalšovaný a prenesený podpis

2.  Vznik zmenkových záväzkov. Najčastejšie dôvody neplatnosti zmeniek.

 • podstatné a nepodstatné náležitosti
 • najčastejšie dôvody neplatnosti zmeniek
 • formálne nedostatky pri vyplňovaní zmeniek včetne grafiky
 • kauza - zmenková zmluva
 • splatnosť zmeniek
 • možnosti vyplnenia zmeniek
 • zmenka umiestnená
 • blankozmenka - minimalizácia rizík a obrana pri zneužití
 • akceptácia zmenky, zmenkové rukojemníctvo – aval, medze obrany avalistu

3. Komplexná judikatúra k daným témam a príklady

4.  Zmena v osobe dlžníka a veriteľa.

 • Prechod práv a záväzkov zo zmenky cestou zmenkovoprávnou a všeobecneprávnou, špecifické zmeny (úpadok, konkurz, dedictvo atď.)
 • nakladanie so zmenkou – rubopis a zmluva o postúpení pohľadávky (rozdiely)
 • jednotlivé druhy rubopisu a ich použitie v praxi
 • obrana proti rubopisovanej zmenke.
Specifika směnky na Slovensku po prosincových novelách platných od 1. 7. 2016

Nové povinné náležitosti žalob včetně důkazů, zákonná fikce, že směnka vznikla v souvislosti se spotřebitelskou smlouvu, zrušení směnečného a šekového platebního rozkazu – přechodná ustanovení,  poučovací povinnost soudu, směnka a obnova řízení,

5.  Splnenie zmenkovej platobnej povinnosti.

 • Splatnosť zmenky
 • predloženie zmenky k plateniu a nesplnenie prezentačnej povinnosti
 • platenie zmenky, následky nezaplatenia zmenky, zmenkový postih a protest, postihové práva

6.  Ako funguje zmenka.

 • Zmenky a zmluvné ujednanie
 • Zmenky ako platobný a zaisťovací prostriedok
 • Zmenkárenie a zmenkové podvody
 • Odtrhnutie zaistenej pohľadávky od zaisťovacej zmenky
 • Zmenka a spotrebiteľ, spotrebiteľské úvery. Rozdíly právní úpravy na Slovensku oproti České republice.

7.  Zmenka v súdnom riadení so zameraním na novelu občianskeho súdneho poriadku.

 • zvláštnosti súdneho procesu o zmenkách
 • predpoklady úspešnej žaloby
 • účinná obrana dlžníka proti povinnosti platiť zmenku
 • najčastejšie chyby pri vedení súdneho sporu ako na strane žalobcu tak na strane obžalovaného

8. Rozhodnutie Súdneho dvora EU („Súdny dvor“)

9.  Komplexná judikatúra k daným témam a príklady.

Metódy výuky:

Konzultačný seminár. Výmena skúseností z riešenia praktických problémov. Malá skupina poslucháčov Vám umožní konzultáciu konkrétnych problémov Vašej spoločnosti.

Materiály:

Pre účastníkov semináru sú pripravené obsiahle materiály – 400 novo-vytvorených praktických podkladov.

Teória, praktické príklady a odkazy na judikatúru.

Prednáša a konzultuje:

JUDr. Simona Pittermannová

Predsedkyňa senátu Krajského soudu v Ostrave.

Organizačné informácie:

Miesto konania:

Bratislava: BRATISLAVA,  Mercure Bratislava Centrum

adresa hotelu: Žabotova 2, 811 04 Bratislava, Slovakia

nebo Premium

ČASOVý  rozvrh  kurzu:

09.00 – 09.15  Prezencia,

09.15 – 17.00  Prednáška + diskusia

Účastnícky poplatok:

Školné a služby :     201, 00 €

20% DPH:               40, 20 €

Celkem:                240, 20 €

Informácie:

Tel: 00421 949 775 913, 00421 903 25 14 14

email: inorga@inorga.eu

 

Další obrázky (klikni pro zvětšení):

Termíny kurzu

Bratislava, 29. 6. 2016
Cena za osobu:5 656,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.
Prihlasovací formulárRegistrácia
Zabudol som heslo 
košík
Nákupný košík - Objednávka
Zobraziť nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Consulting s.r.o.,

Prešovská 39,

821 08, Bratislava

Tel: 0 944 790 614

Mail: inorga@inorga.eu

 
Mena: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it